Serwis

Niezwykle istotne w działalności firmy Techtronic Sp. z o.o., obok sprzedaży produktów
najwyższej jakości, jest zapewnienie naszym Klientom pełnego serwisu produktów
– zarówno gwarancyjnego jak i pogwarancyjnego. Z uwagi na to, że sprzęt z naszej
oferty służy przede wszystkim bezpieczeństwu człowieka, to musi on być niezawodny
i doskonałej jakości. Prowadzenie serwisu tego rodzaju sprzętu nakłada szczególne
wymagania na wykonawcę takich prac. Zgodnie z tym założeniem nasza firma oferuje
i prowadzi serwis całej palety produktów będących w naszej ofercie. Serwis prowadzimy
w oparciu o:
• długoletnie doświadczenie w tego rodzaju działalności,
• doskonale wyszkolony personel,
• dokumentację serwisową Producenta,
• części zamienne dostarczane przez Producenta,
• specjalistycznie wyposażone warsztaty elektroniczny i mechaniczny.

Szczególną cechą naszego serwisu jest prowadzenie prac konserwacyjnych
u klienta. Jest to szczególnie ważne dla tych Użytkowników, którzy posiadają
stacjonarne instalacje pomiarowe lub duże sprężarki. W takich sytuacjach transport
sprzętu do serwisu byłby bardzo trudny, czy wręcz niemożliwy. W każdej chwili
jesteśmy również dyspozycji naszych klientów, w zakresie szczegółowych porad
technicznych, których możemy udzielać zarówno telefonicznie, jak i drogą
korespondencji elektronicznej, faxowej lub pocztowej.

 

images/service.swf